Nasze aktualności
25 maj 2018
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Zależy nam na przejrzystości wszelkich działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) dopełniając obowiązku chcemy poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO z 27 kwietnia 2016 r:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Świat Mrożonek S.C. ul. Marywilska 26 03-228 Warszawa.

2) Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych
z którą można się skontaktować pod adresem: email: ochronadanychswiatmrozonek@poczta.fm oraz pod numerem telefonu 22 428 20 34.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania łączącej nas umowy, realizacji składanych zamówień i rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nimi związanych (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO), spełnienia obowiązków fiskalnych i rozrachunkowych (na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO), a także do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni dostawcy świadczący na rzecz administratora usługi: informatyczne, bankowe, księgowe i prawne.

5) Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej /poczty elektronicznej, telefonu/. 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu realizacji umowy.

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, współpracy oraz przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

9) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

10) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.